Историята

История речник


Шиити

Едната от двете основни течения на исляма днес (другата е сунитите). Шиитите съставляват малцинство от около 20 процента от ислямистите. Те се формират сред онези, които приемат за наследник на Мохамед само един член от семейството му, следвайки принципа Али, неговия зет. Привържениците на този сегмент разглеждат Корана като единствения източник на преподаване.

Предложения за други думи…

Неправителствени организации (НПО)

Халтер глас

анархистите

гражданство

Наредби за афонсин

геноцид

Концентрационни лагери

неолитен

List of site sources >>>