Историята

История речник


Капитанство (или Донатария)

Капитанството съответства на отвъдморска територия, предадена от краля на частно лице (завършеният капитан), като цяло принадлежи на ниското благородство, чието основно задължение е насърчаването на заселването и икономическата експлоатация на тази територия. Бразилия, например, първоначално беше разделена на 15 капитанства, всяка от които бе предадена на завършен капитан. Капитаните на грантовете са имали монопол върху различни продукти и средства за производство, администрирали правосъдие и събират данъци. Следователно това е бил вид административно управление на отвъдморска територия, много подобен на манорския режим от Средновековието, при който капитаните-донори са били истински феодали.

Предложения за други думи…

капитализъм

тиран

Тордезийски договор

политеизъм

олигархия

позитивизъм

coronelismo

Съвременна епоха


Видео: История китайского поселка Речник (Септември 2021).