Историята

История речник


Цивилизация

Думата за първи път се използва в края на 18 век и се разпространява през 19 в. Тя се отнася до набор от институции, способни да установят ред, мир и щастие. Терминът се отнася до идеално общество и е използван за обозначаване на европейските народи от този период. Смятан за синоним на най-напредналата социална организация, тя постави Европа като еталон за останалата част от планетата. По този начин терминът предполага социалната валоризация на някои народи и обезценяването на други. Днес много изследователи използват термина безсмислено, което означава само общества, които имат сложна социална организация, с наличието на централизирана власт, религиозни и търговски практики, норми на справедливост и др.

Предложения за други думи…

Държава на обсада

Habeas corpus

ООН

„Оставам”

Селски изселване

популизъм

Организирана престъпност

капитал


Видео: История китайского поселка Речник (Септември 2021).