Историята

История речник


Организирана престъпност

Организираната престъпност е всяка престъпна практика, извършвана от банди, които действат така, сякаш са истинска компания - с лидерство, определени роли и отговорности и организация на национален или дори международен обсег. Трафикът на наркотици, някои мрежи за контрабанда и дори организации за отвличане са някои примери за престъпления, извършени от т. Нар. Организирани престъпни групи.

Предложения за други думи…

Автомати на вярата

Наредби за афонсин

Влияние на трафика

Индустриална революция

бюджет

ООН

суверенитет

национализъм