Историята

История речник


Съвет на Трент

Събор е общо събрание на най-висшите представители на католическата църква. В случая с Трентския събор, председателстван от папа Павел III, той започва през 1545 г. в италианския град Тренто и има за цел да намери отговори на проблемите, поставени от протестанти и хуманисти. Заключенията, направени от Трентския събор, подчертават централизирането на властите в папата, който сега се смята за „универсален пастор на Църквата“ и му се дава цялото превъзходство по въпросите на догмата и дисциплината. От друга страна бяха установени няколко норми за предотвратяване на злоупотреби и разкош на духовенството. Накратко, Трентският събор придава на Католическата църква по-централизиран и авторитарен характер, представляващ важна реформаторска цел за ограничаване на злоупотребите и деградацията на митниците и предотвратяване на напредъка на протестантизма.

Предложения за други думи…

Стара епоха или античност

политеизъм

тоталитаризма

варвари

гражданство

неолитен

популизъм

Халтер глас


Видео: История китайского поселка Речник (Септември 2021).