Историята

Къде и защо заглавните букви бяха използвани за първи път в английските заглавия?

Къде и защо заглавните букви бяха използвани за първи път в английските заглавия?We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Думите в заглавията са с главни букви. Интересува ме историята на това.

Къде и защо заглавните букви бяха използвани за първи път в заглавията? Откъде произлиза тази практика на главни букви на думи в английски заглавия? Произхожда ли от немски?


Тази дискусия в Списъка на лингвистите обсъжда честото използване на главни думи в ранните печатни материали, което беше използвано за отбелязване на важност. Коментарът казва:

"Ще го намерите в различна степен на повечето от основните езици на региона през този период от време ... В англоговорящия свят практиката се запази поне до известна степен и през 18-ти век. Оттогава , той все повече се ограничава до заглавия във вестници (оттук и общият етикет „главни букви на заглавията“) и дори там той изчезва през последните десетилетия. "

Въпрос на english.stackexchange.com обсъжда изписването с главни букви на съществителните имена на английски език през 17-18 век, но не конкретно за заглавия.

Работата е там, че разглеждайки ранните отпечатани заглавия, е трудно да се каже дали използват големи букви поради някакъв опит за нещо като "регистър на заглавието", или е, че така или иначе биха използвали малките букви, защото това е начинът, по който те са склонни да пишеш. Например, какво бихте направили от този, от 1579 г.?

Всъщност не е това, което бихме нарекли заглавие, но прилича.

Тази от 1613 г. изглежда само с главни букви на няколко подчертани думи - Чудеса, море, земя, свят.

Преглеждайки купчина изображения на ранни книги и някои средновековни ръкописи, откривам, че наистина няма много последователност. Думите започнаха да се изписват с главни букви за подчертаване, но виждате това дори в края на 14-началото на 15-ти век (в поне един ръкопис на готварската книга Forme of Cury, например-който използва "заглавие" в няколко заглавия но не и в повечето други.) И изглежда да варира като луд през следващите няколко века. Моето мнение е, че използването на букви за маркиране на забележителност постепенно се е превърнало в малко по -стандартизирана употреба за маркиране на заглавия. Изглежда не идва специално от немски.


През средновековието е имало два основни стила на писане: римски и ирландски. Римският стил на писане беше тези големи капители, които виждате на паметници в музеи като този:

M · AGRIPPA · L · F · COS · ТЕРТИВНОСТ · ФЕЦИТ

Ирландският стил е разработен в ирландските манастири и се разпространява в цяла Европа, докато тези монаси се движат наоколо (вижте книгата „Как ирландската спасена цивилизация“ за повече информация). Този стил се характеризира с това, което наричаме „малка буква“, с много големи декоративни букви в началото на главите.

Римската писменост е била използвана за граждански цели: счетоводство, закони, имотни записи. Ирландската писменост се използва за литература, религиозно писане и учени.

Когато печатът се развива в края на 15 -ти век, се случва, че има сливане на тези два стила. Римските букви стават "главни", а ирландските - "малки букви". Калъфът се отнася до кутиите с тип печат, тъй като се съхранява на бюро. Както Litlnemo казва, нямаше определен метод за комбиниране на двата стила. Различните принтери правеха всичко, което изглеждаше най -четимо. С течение на времето настоящата ни практика в крайна сметка се разви.


Ранно съвременното английско произношение и правопис

В края на петнадесети век печатарите започват да печатат книги, написани под формата на лондонски английски, които вече са се превърнали в нещо като стандарт в ръкописните документи. Между 1475 и около 1630 г. английският правопис постепенно се регулира. Има забележими разлики във външния вид на печатния английски език преди средата на XVII век, но след тази дата той е до голяма степен същият като съвременния английски, като основната разлика е използването на дългите s (∫) във всички позиции, с изключение накрая.


История на типографията

С каквото и да работи типографът, той работи с шрифт, буквата, която е основният елемент на неговата търговия. Вече беше казано, че в историята на западното печат има само три големи семейства от тип: (1) черно писмо, обикновено и не съвсем правилно наречено готическо от английския (2) римски, в Германия все още наричано с историческото си име на Antiqua и (3) курсив. Всички те имат своя произход от писанията на калиграфите, чието отпечатване на творби в крайна сметка е заменено.

Калиграфията е разгледана подробно в други статии (Вижте също калиграфия). Тук е необходимо само да се предостави контекст за развитието на шрифтовете на шрифта на принтера. Основните буквени форми на латинската азбука са установени от класическите императорски главни букви от Рим от I век. Малките букви се появяват само бавно, като най -енергичното им развитие идва между VI и VIII век.

За да насърчи стандартизацията и да попречи на по -нататъшните експерименти, Карл Велики нареди образователната си програма за Свещената Римска империя да бъде написана на сценарий, състоящ се от римски главни букви и специфична форма на малки символи (малки букви), известни като Каролингска минуска. Така постигнатата еднородност е краткотрайна. Под въздействието на националните и регионални стилове на писарите, които са работили с азбуката, буквите - ясни, прости и донякъде широки според днешните стандарти - постепенно се компресират странично, докато до 11 век кривите не се превръщат в точки и ъгли, а тялото на буквата беше станало по -тънко, докато щрихите, от които е съставено, бяха по -дебели. Това беше черно писмо. До 15-ти век тя е завършила еволюцията си в официалното готическо писмо с квадратен текст.

Това беше официалното черно писмо, което предостави първия модел за типа на принтера при изобретяването на печата. Той служи добре в Германия, но когато печатарите в Италия, отчасти под влиянието на хуманистичното движение, се обърнаха към отпечатването на латински текстове, те откриха подчертаната стабилност на готическото писмо, което не отговаря на духа на хуманизма. За тези произведения те се върнаха в калиграфската история до времето, когато текстът беше по -малко отворен от първата азбука на Каролайн, но по -закръглен от стеснения, почернял и посочил готиката, в която се е превърнал. Когато печатарите Конрад Суейнхайм и Арнолд Панартц в Субиако, Италия, издадоха издание на Цицерон през 1465 г., те използваха шрифт, който изрично е предназначен да бъде, но не е, отпечатано копие на текста на времето на Цицерон. За да разграничат този тип от готиката, която е била по -„модерна“ през 15 век, италианците го наричат ​​Antiqua. Известен днес като римски, той бързо се разпространява в Западна Европа, с изключение на Германия, където хуманистичното движение е блокирано от контраимпулсите на Реформацията. Там готическият тип е приет почти като национален шрифт до 1940 г., когато е наредено прекратяването му.

Забележително е, че мнозинството от ранните печатници продължават в продължение на много години да използват готическия тип за нехуманистични текстове, църковни писания и трудове по право. В Испания например Джейкъб Кромбергер отпечатва книги, в които текстът е зададен на римски, а коментарите към текста са на готически.

Подобно на готическия и римския, третото голямо семейство от типове води началото си от писанията на книжниците. Курсивът и готическият Швабахер, който служи като вид курсив на Фрактур (тъй като черната буква е известна в Германия), и двамата имат своя произход в бързите, неформални, курсивни, общо лигатурни писма, разработени от канцеларските служители, за да ускорят работата си.


Заместници и имена на хора или знаци

Заглавието се пише с главни букви Аз.

  • Азсъжалявам, но Аз не искам да бъда император. (Влиза Чарли Чаплин Великият диктатор, 1940)

Изписвайте с главни букви имената и прякорите на определени лица и герои.

  • Elvis, Ginny WИсли, сестра ми Vicki, Florence нIghtingale, Барак Обама, Ссемейство импсън, Pритчет, Стефани Joanne Аngelina Gерманота
  • Като общо правило също така изписвайте с главни букви имената на културни движения, училища и стилове, ако тези имена са получени от собствени имена: Аристотелиан, Rеганомика.

Капитализацията на съществителните (най -близкият съвременен паралел, немски) изчезна между средата и края на осемнадесети век. Причината беше преди всичко естетична, тъй като писателите и печатарите се отдалечиха от тежката типография към по -италиански модел. Имаше и „икономически предимства, тъй като като цяло улесняваше набор на текст.

Най-тежките стилове на типографията обикновено се свързват с публикации с нисък статут или популярни публикации-еквивалентът на днешните таблоиди, с техните крещящи заглавия без засечки. Това съвпада с цитирания от вас текст-брошурата против кафе, спомената в Harper's този месец, която е доста крещяща дори от стандартите за възстановяване.

За разлика от тях, писателите с висок статус (и техните печатници) са склонни да предпочитат по-леките типографски стилове, особено в периода на Августа. (Александър Поуп е добър пример, който „облекчи“ типографията на книгите си в хода на кариерата си, особено в издания, предназначени за качествени хора)

Промяната не е настъпила веднага, по някакъв отгоре-надолу указ, а се е случила за дълъг период от време и според Fashion. Редовните съществителни имена преминават от главни букви към малки с подчертани съществителни. Преминават от курсивни с главни букви до курсивни или римски малки букви, в зависимост от House Stile. Някои подходящи съществителни имена отиват от Sᴍᴀʟʟ Cᴀᴘꜱ до главни букви.

Папата на Дейвид Фоксън и книжната търговия в началото на осемнадесети век е каноничната работа по тази тема.

Що се отнася до кога правилото на главни букви за съществителни е наследено на английски, което може би никога не може да бъде известно.

Тъй като немският език пише всяко съществително име с главни букви спекулации че това правило е наследено от там, може би чрез Йоханес Гутенберг и прочутата му печатница чрез Библията на Гутенберг (имайте предвид, че пресата Гутенберг не е първата по рода си, тъй като китайците и корейците вече са имали тази технология още през 1000 -те години). Това може би е мястото, където германското правило за главни букви на съществителни може да е възникнало, тъй като Gutenberg (и последващите преси) са изцяло немски по произход и техните езикови и граматически правила може да са повлияли на правилата за печатни думи навсякъде.

Съществителните имена с главни букви са често срещано явление и могат да се видят в много случаи преди 1730 -те години и изглежда да се промени в този момент. От този първи брой на списание „Джентълмен“, публикуван през 1731 г. Всеки съществителното е с главни букви. Това силно използване на главни букви изглежда е често срещано, особено в печатната дума. Дейвид Фоксън пише в книгата си, озаглавена Либертинска литература в Англия, 1660-1745, че ". модата за тежки шапки може да се свърже с културата на чувствителност от осемнадесети век." Също, "Тежките шапки изглежда също се свързват с по -бъбривия, разговорен стил на прозата, който влиза в модата в края на XVII и началото на XVIII век."

Налице е постоянен спад на изписването на главни букви всеки съществително, както може да се види от този том на списание „Джентълмен“, отпечатан през 1744 г. Това започва да изглежда познато с отпечатаната и приета употреба по днешния стандарт.


12 букви, които не са направили азбуката

Знаеш азбуката. Това е едно от първите неща, на които ви учат в училище. Но знаете ли, че те не ви учат всичко от азбуката? Има доста букви, които изхвърлихме настрана с нарастването на езика ни и вероятно дори не сте знаели, че съществуват.

1. ТОРН

Без засечки (вляво) и засечки (вдясно) с главни и малки версии на буквата Thorn. Eirik1231, Wikimedia Commons // Public Domain

Виждали ли сте някога място, което се нарича „вие стареете както и да е“? Както се случва, това не е Yили поне не е трябвало да бъде. Първоначално това беше съвсем различно писмо трън, което произлиза от староанглийската руническа азбука, Futhark.

Thorn, който се произнася точно като „th“ в името си, всъщност все още се среща и днес на исландски. С времето го заменихме с „th“-трънът излезе от употреба, защото скриптът в готически стил направи буквите Y и трънът изглеждат практически идентични. И тъй като френските печатници така или иначе нямаха трън, просто стана обичайно да се замени с Y.

2. WYNN

Версии с главни и малки букви на буквата Wynn. Szomjasrágó, Wikimedia Commons // CC0 1.0

Още един запис от руническата азбука Futhark, wynn беше адаптиран към латинската азбука, тъй като нямаше буква, която да отговаря напълно на звука „w“, който е често срещан в английския. Можеш да залепиш две Us (технически Vs, тъй като латинският език нямаше U или) заедно, както в еквус, но това не беше точно така.

С течение на времето обаче идеята да се придържаме към две Us заедно всъщност станаха доста популярни, достатъчно, че буквално се залепиха и станаха буквата W (което, ще забележите, всъщност е две Vс).

3. ЙОГ

Версията с главни и малки букви на буквата Yogh. Уикимедия Commons // CC BY-SA 4.0

Йог означаваше нещо като гърлен шум, който беше често срещан в средноанглийските думи, които звучаха като „ch“ в Бах или шотландски Лох.

Френските учени не бяха почитатели на нашите странни нелатински букви и започнаха да заменят всички случаи на йог с „gh“ в текстовете си. Когато гърленият звук се превърна в „f“ в съвременния английски, „gh“ бяха изоставени.

4. ПЕПЕЛ

Безсерифните и засечени версии на буквата Ash в главни и малки букви. Kagee, Wikimedia Commons // Public Domain

Вероятно сте запознати с този човек от старомоден текст в гръцки или римски стил, особено този, който се среща в църквите. Дори и до днес се използва стилистично в думи, например етер и æon.

Това, което може би не знаете, е, че по едно време ае графема (както сега е известно) беше почетно английско писмо още в дните на староанглийски. Все още имаше същото произношение и всичко, просто се смяташе за част от азбуката и се наричаше æsc или пепел след пепелта руна Футарк, за която е използвана като заместител при преписване на латински букви.

5. ETH

Версията с главни и малки букви на буквата eth. 1234qwer1234qwer4, Wikimedia Commons // CC BY-SA 4.0

Ет е нещо като малкото братче на трън. Произхождащ от ирландски, той е имал за цел да представлява малко по -различно произношение на „th“ звука, по -скоро това в „мисъл“ или „нещо“, за разлика от това, което се намира в „това“ или „тях“. (Първият е беззвучен фрикатив за зъби, вторият е озвучен зъбен фрикатив.)

Обърнете внимание, че в зависимост от регионалния ви акцент може да няма голяма разлика (или изобщо такава) в двете произношения, но това е модерен английски. В старите времена разликата беше много по -отчетлива. Като такива често бихте виждали текстове както с eth, така и с трън в зависимост от необходимото произношение. Не след дълго обаче хората просто започнаха да използват трън (и по -късно „th“) и за двете и така eth бавно стана ненужен.

6. АМПЕРСАНД

Днес просто го използваме за стилистични цели, но амперсандът има дълга и историческа история на английски език и всъщност често е включен като 27 -а буква от азбуката едва през 19 век.

Всъщност, поради поставянето си в азбуката, той получава името си. Първоначално героят се наричаше просто и или понякога et (от латинската дума за и, който амперсандът обикновено е стилистично предназначен да прилича). Въпреки това, когато преподавате на децата азбуката, & amp често се поставя в края, след Z, и рецитиран като „и сам по себе си и, "Което означава"и сам по себе си “или„и стои сам по себе си. "

Така че ще имате „w, x, y, z и, per se, и. ” С течение на времето последният бит се превърна в „амперсанд“ и остана дори след като престанахме да го преподаваме като част от азбуката.

7. ИЗУЛАРЕН G

Това писмо (наричано по -нататък остров G или Ирландски G тъй като нямаше фантазия, официално име) е нещо като дядото на средноанглийската версия на йог. Първоначално ирландска буква, тя е била използвана за споменатото по -рано произношение zhyah/jhah, което по -късно е възприето от йог, въпреки че за известно време са били използвани и двете.

Той също стоеше редом с модерното G (или Каролингски G) в продължение на много векове, тъй като представляват отделни звуци. Каролингският G се използва за твърди звуци „g“, например растеж или добре, yogh е бил използван за 'ogh' звуци, като кашлица или труден, а островният g беше използван за думи като мярка или визия.

Тъй като староанглийският се трансформира в средноанглийски, островен g се комбинира с йог и, както бе споменато по-рано, бавно беше заменен със стандартния сега „gh“ от писарите, в този момент островен г/йог вече не са били необходими и Carolingian G стоеше сам (въпреки че островният G все още се използва в съвременния ирландски).

8. „ТОВА“

Подобно на начина, по който имаме символ/буква и, също веднъж сме имали подобна ситуация с че, което беше буквен трън с щрих в горната част. Първоначално това беше само стенография, обединение на трън и T (толкова по -скоро като „tht“), но в крайна сметка се хвана и стана донякъде популярен сам по себе си (дори надживял самия трън), особено с религиозни институции. Има отличен шанс да намерите този символ някъде около всяка църква и до днес.

9. ЕТЕЛ

Версията с главни и малки букви на буквата етел. TAKASUGI Shinji, Wikimedia Commons // Public Domain

Подобно на Æ/ash/æsc по -горе, диграфът за OE някога се смяташе и за писмо, наречено етер. Тя не е кръстена на нечия скъпа, мила баба, но руната Furthark Odal, както œ беше негов еквивалент при преписването.

Традиционно се използва в латински заемни думи с дълъг E звук, като напр subpœna или fœtus. Дори федералното някога е било изписано с етер. (Fœderal.) Тези дни току -що го заменихме с прост E.

10. TIRONIAN „OND“

Jirret, Wikimedia Commons // Public Domain

Много преди да има стенографи, римлянин на име Марк Тулий Тиро изобретил стенографска система, наречена тиронски ноти. Това беше сравнително проста система, която лесно се разширяваше, така че тя остава в употреба от писарите векове след смъртта на Тиро.

Един от най -полезните символи (и предшественик на амперсанда) беше et символ - прост начин за хвърляне на „и“. Понякога е нарисуван по начин, който сега е популярен стилистичен начин за изчертаване на числото 7. Когато се използва от английските писари, той става известен като онд, и направиха нещо много умно с него. Ако искаха да кажат „облигация“, щяха да напишат a Б и директно го следвайте с тиронска онда. За съвременен еквивалент би било така, ако искате да кажете, че овесената каша няма много аромат и сте написали, че е „bl & amp“.

Тенденцията стана популярна отвъд писарите, практикуващи стенография, и стана обичайно да се вижда на официални документи и табели, но тъй като реално имаше доста ограничена употреба и понякога можеше да бъде объркваща, в крайна сметка изчезна.

11. ДЪЛГО S

Уикимедия Commons // CC BY SA-3.0

Може би сте виждали това в стари книги или други документи. Понякога писмото С ще бъде заменен от знак, който прилича малко на F. Това е известно като „дълги s”, Която беше ранна форма на малки букви С. И все пак съвременните малки букви С (наричани тогава „кратките s“) все още се използват според сложен набор от правила (но най -често се виждат в края на думата), което доведе до много думи (особено множествено число), използващи и двете. Това беше чисто стилистична буква и изобщо не промени произношението. Това също беше някак глупаво и странно, тъй като никоя друга буква не се държеше по този начин, така че около началото на 19 век практиката беше изоставена до голяма степен и съвременните малки букви С стана крал.

12. ENG

Уикимедия Commons // CC BY-SA 4.0

За тази конкретна буква всъщност можем да посочим нейния точен произход. Той е изобретен от писар на име Александър Гил Стари през 1619 г. и е предназначен да представлява веларен нос, който се намира в края на думи като крал, пръстен, нещои т.н.

Гил е имал предвид буквата да заеме мястото на „ng“ изцяло и макар да е била използвана от някои писари и печатари, тя никога не е излитала-по това време Каролингският G е бил доста утвърден и езикът е започнал да се превръщат в съвременен английски, който рационализира азбуката, вместо да добавя още към нея. Енг обаче се справи на живо в Международната фонетична азбука.


Причини защо Аз винаги се пише с главни букви

Трудно е да се повярва, но нямаше набор от правила за главни букви на английски език в деня на Чосър. Дълго време беше обичайно да се смесват малки и главни букви в една дума, като последната използваше за добавяне на ударение. Историците сега приписват главното изписване на I в резултат на два фактора:

Малка буква i трудно се чете

Според Чарлз Бигелоу, който е проектирал шрифтовете Lucida и Wingdings, “ Графично, единичните букви са проблем. Изглеждат така, сякаш са се откъснали от дума, са се загубили или са претърпели някаква друга катастрофа. " Изписването с главни букви е един от начините да се обозначи, че буквата е предназначена да стои самостоятелно.

Голяма буква Аз символизира важността на писателя

The Аз е запазил главни букви, защото също така придава допълнителна тежест на това местоимение, използвано за описание на отделния писател. Някои езици правят главни букви с различни местоимения, като например Вие.


Нов начин за писане

С развитието на uncial скрипта се нарича по-малък, по-закръглен и свързан надпис в гръцки стил незначително е въведен около 9 век.

Също около 800 г. Карл Велики се възкачи на трона и се зае да реформира образованието. Той стандартизира писането като начин за копиране на официални, съдебни и образователни материали и шрифтът на времето става известен като Каролингска миниатюра. В сравнение с uncial, този шрифт беше по -лесен за четене и писане, така че текстовете бяха по -достъпни за хората.

Каролингски е прилагателно, използвано за описване на онези неща, свързани със самия Карл Велики и “франкската династия, царували във Франция от 751 до 987 г. и в Германия до 911 г. ”

Скоро стана много обичайно да се смесват миниатюрни и някои унциални или главни букви в една дума, като последната добавяше ударение. За разлика от това, много други системи за писане, като грузинския език и арабския, не правят разлика между главни и малки букви - система, наречена еднокаса.


Когато „Господарката“ означаваше „госпожа“ и „Мис“ означаваше „Проститутка“

През юли композиторът Джудит Уиър беше определена като първата жена, заемаща длъжността Майстор на музиката на кралицата, следвайки стъпките на десетки изтъкнати мъже музиканти със същото заглавие. Пазителят съобщава, че „дворецът никога дори не е предложил„ господарка “на музиката на кралицата, нито пък тя.

Когато ролята Майстор на кралската музика е създадена през 1626 г., думите господар и любовница са преки еквиваленти. Днес любовницата носи множество конотации, една от които е Daily Mail намекна в заглавие преди съобщението, питащо дали Уиър може да е първата музикална любовница на кралицата.

Изследване на историка от университета в Кеймбридж д -р Ейми Ериксън, публикувано в есенния брой на Журнал за работилница по история, разкрива сложната история на една изключително хлъзгава дума и предполага, че титлата г -жа, произнесена като „любовница“, от векове се прилага за всички възрастни жени с по -висок социален статус, независимо дали са омъжени или не.

Запитванията на Ериксън за форми на женски адрес се появиха от нейното проучване на заетостта на жените преди настъпването на националното преброяване през 1801 г. Това, което откри в регистрите, записите и архивите, я накара да постави под въпрос съществуващите предположения и да проследи промените, настъпили в история на заглавията.

Тя казва: „Малко хора осъзнават, че„ Господарка “е коренната дума на двете съкращения„ Госпожа “и„ Госпожица “, точно както г -н е съкращение от„ Господар “. собствените значения са доста очарователни и промените в тези значения могат да ни кажат много за променящото се положение на жените в обществото, у дома и на работното място. "

През цялата история „любовница“ беше термин с множество значения, подобно на толкова много форми на женско обръщение. В своя Речник от 1755 г. Самюъл Джонсън определя любовницата като: „1. Жена, която управлява по отношение на субекта или слугиня 2. Жена, умела във всичко 3. Жена учителка 4. Жена, обичана и ухажвана 5. Срок на презрително обръщение 6. Блудница или наложница. ”

Нито „любовницата“, нито „госпожа“ носеха никаква брачна конотация за д -р Джонсън. Когато през 1784 г. той пише за вечеря с приятелите си „г -жа Картър, госпожица Хана Мор и мис Фани Бърни“, и трите жени не са били омъжени. Елизабет Картър, изтъкнат учен и приятел през целия живот на Джонсън, беше на неговата възраст и неизменно беше известна като г -жа Картър Хана Море и Фани Бърни бяха много по -млади и използваха новия стил Мис.

Разследванията на Ериксън разкриват, че „Мис“ е осиновена от възрастни жени за първи път в средата на 18 век. Преди това Мис се използваше само за момичета, по начина, по който Учителят се използва само (днес все по -рядко) за момчета. Да се ​​нарече възрастна жена като „госпожица“ означаваше да е проститутка.

Тя обяснява: „До 19 век повечето жени нямаха никакъв префикс преди името си. Госпожа, а по -късно и госпожица бяха ограничени до тези с по -високо обществено положение. Жените в долната част на социалната скала бяха адресирани просто с имената си. По този начин в голямо домакинство домакинята може да е г -жа Грийн, докато прислужникът на бельото беше просто Моли, а жената, която дойде да пере прането, беше съпругата на Том Блек или Бети Блек.

„Историците отдавна знаят, че г -жа е посочила социален статус, но обикновено приемат, че тя също показва, че жената е била омъжена. Така че те погрешно са стигнали до извода, че жени като приятелката на Джонсън Елизабет Картър са били обръщани към госпожа като признание за отличие, за да им се даде същия статут като омъжена жена.

Ериксън предполага, че това тълкуване е погрешно. „Г -жа беше точен еквивалент на г -н. И двата термина описват човек, който управлява слуги или чираци, по израза на Джонсън - бихме могли да кажем човек с капитал. След като възприемем разбирането на Джонсън за термина (така се използва през 18 век), става ясно, че „госпожа“ е по -вероятно да посочи бизнесдама, отколкото омъжена жена. Така че жените, които са били членове на лондонските компании през 18 -ти век, всички от които са били самотни и много от тях са участвали в луксозни сделки, неизменно са били известни като „госпожа“, тъй като мъжете са „господин“ Буквално те са били господари и любовници на своите занаяти. "

Историците често са идентифицирали погрешно жените като омъжени, защото са били адресирани като „госпожа“ - когато всъщност са били неженени. „Достатъчно лесно е да се идентифицира семейното положение на видна жена или на тези, които вземат свободата на Лондон (тъй като те трябваше да са неженени)“, казва Ериксън. „Но е много по -трудно да се установи дали тези жени, описани като госпожа в енорийски списък на домакинства, някога са били омъжени - особено тези с общи имена като Джоан Смит.“

Проучването на Ериксън в списъка на енориите през 1793 г. за пазарния град Босинг в Есекс показва, че 25 глави домакинства са били описани като г -жа Тя казва: „Жените домакинства по дефиниция са или самотни, или овдовели, и ако Бокингът е типичен за други общности, около половината от тях щяха да са вдовици, а другата половина неженени. Но две трети от тези жени в Bocking са посочени като фермери или собственици на бизнес. Така че г -жа се използва по -надеждно за идентифициране на жени с капитал, отколкото за идентифициране на семейното положение. Мис беше само една жена: учителката.

Изглежда, че не желанието на обществото да отбележи нито наличността на жената за брак (в случая „Мис“), нито да отбележи социално по -висшия статут на брака („Г -жа“) е довело до използването на титли за разграничаване на жените семейно положение. По -скоро социално амбициозни млади самотни жени използваха „Мис“ като средство за идентифициране на своята родословност, за разлика от обикновената бизнесдама или висш служител.

Тази тенденция вероятно е подхранвана от романите от 1740 -те години, като тези на Самюъл Ричардсън, Хенри Филдинг и Сара Филдинг, в които са представени млади госпожи госпожици и висши (неженени) слуги, озаглавени г -жа. Границите между стария и новия стил са размити, но г -жата не означава окончателно омъжена жена едва около 1900 г.

В хода на своето изследване Ериксън е разгледала и начина, по който от началото на 19 век омъжените жени са придобили пълното име на съпруга си - както в г -жа Джон Дашууд (Джейн Остин Sense & amp Чувствителност, 1811). Остин използва тази техника, за да установи старшинство сред жените, които споделят една и съща фамилия. Англия в началото на 19 век беше единственото място в Европа, където една жена взе фамилията на съпруга си.

За много жени в края на 20 -ти век практиката да се замени първото й име с неговото име добави обида към нараняването. Ето защо тази форма на обръщение беше сатиризирана като „г -жа Ман“ и защо тя излезе от употреба във всички, с изключение на най -социално консервативните среди - с изключение, разбира се, когато една двойка се обръща заедно. Въвеждането на Ms като неутрална алтернатива на „Мис“ или „Госпожа“ и директния еквивалент на „Г -н“ е предложено още през 1901 г.

„„ Онези, които възразяват срещу „Мис“ и „Госпожа“, твърдят, че определят жена, от чийто мъж тя принадлежи. Ако една жена е „госпожица“, това е нейният баща, ако е адресирана с „госпожа“, тя принадлежи на съпруга си “, казва Ериксън. „Любопитно е, че използването на Ms днес често се критикува, че не„ отстоява “нищо. Всъщност той има безупречно историческо родословие, тъй като е едно от няколкото съкращения за Господарка през 17 -ти и 18 -ти век и на практика представлява завръщане към състоянието, което преобладаваше около 300 години с използването на госпожа за възрастни жени - едва сега важи за всички, а не само за социалния елит. "

Въпросът кои заглавия са подходящи за кои жени вероятно ще остане горещо оспорван. През 2012 г. кметът на град Cesson-Sevigne, град във Франция, забрани използването на „mademoiselle“ (френският еквивалент на „Miss“), в полза на madame (еквивалентът на „Mrs“), което ще се прилага за всички жени, независимо дали са омъжени или не, и независимо от възрастта. Предложението не срещна всеобща полза. Някои жени протестираха, че наричането на възрастна жена „мадмоазел“ е комплимент.

Документът на д -р Ейми Ериксън „Господарки и брак“ е публикуван в есенния брой на History Workshop Journal през 2014 г. Нейното изследване по тази тема е една нишка от много по -голям проект на университета в Кеймбридж, който в крайна сметка ще реконструира професионалната структура на Великобритания от края на средновековието до 19 век. Тази статия първоначално се появи в Нов държавник.


Думата „долар“ и знакът за долар $

От Талер до Долари

Историята на долара е история, включваща много страни от различни континенти. Думата долар е много по -стара от американската парична единица. Това е англицизирана форма на "талер", (произнася се талер, с дълго „а“), името, дадено на монети, изсечени за първи път през 1519 г. от местно добито сребро в Йоахимстал в Бохемия. (Днес град Йоахимстал се намира в границите на Чехия и чешкото му име е J & aacutechymov). Талер е съкратена форма на термина, с който първоначално е била известна монетата - Йоахимстхалер.

Later on, the English version of the name (dollar) was also applied to similar coins, not only ones minted in central Europe but also the Spanish peso and the Portuguese eight-real piece. Both these large silver coins were practically identical in weight and fineness. Today we are familiar with the phrase pieces of eight from tales of pirates in the Caribbean.

Those coins, particularly the Spanish peso or dollar circulated widely in Britain's North American colonies because of a shortage of official British coins. That is why, after the United States gained its independence the new nation chose "dollar" as the name of its currency instead of keeping the pound.

Later Thalers

Probably the most famous thaler coins were those minted during the reign of Maria Theresa, Archduchess of Austria and queen of Hungary and Bohemia (1740-80). Maria Theresa thalers were in common use in Aden and some other parts of the Middle East as recently as the 1960s.

The thaler was the unit of currency in Prussia and some of the other German states until the second half of the 19th century. The unification of Germany in 1871 and the adoption of the mark as the common currency put an end to the old units, just as the adoption of the Euro and the introduction of new notes and coins in 2002 put an end to the French franc, the German Deutschemark, Italian lire, Spanish peseta, and other European currencies.

A History of money from ancient times to the present day, by Glyn Davies, 3rd ed, University of Wales Press, 2002. 720p.

Much of the information in this page comes from the above-mentioned book.

See the website for additional information about the history of money.

Other printed sources were used, particularly in connection with dollar sign, and are mentioned below. There are also links to the most important web sources used.

The Scandinavia Daler

While on the subject of currency unions, before the formation of the Scandinavian Currency Union in 1873 and the adoption of the krone or krona, (the first being the Danish and Norwegian word for "Crown" and the second, the Swedish word) each of the Scandinavian countries had their own version of the "daler" as their currency. Like "dollar" the name "daler" came from "thaler" and provides a clue as to how the word evolved. (The term "daler" was also used in Low German and Dutch). In Sweden dalers were minted from 1534 onwards, and in Denmark from 1544. As Denmark and Norway formed a united kingdom until the Napoleonic Wars, when Norway passed into Swedish rule, the two countries shared a common currency.

The Scandinavian Currency Union was modelled on the much larger Latin Currency Union which was inspired by France. World War I effectively put an end to the Latin Currency Union. Although Denmark, Norway and Sweden were neutral, World War I put a considerable strain on their economies too, and consequently the Scandinavian Currency Union was officially dissolved not long after, in 1924.

The Dutch Daalder

The name daler or daalder was also used by the Dutch for the silver coins from the German states and for those that they started to mint themselves during the Dutch Revolt (1566-1648) against Spanish rule. For about a century after the establishment of the Dutch Republic in 1588 The Netherlands enjoyed a golden age. It became the foremost maritime and economic power in the world. The Dutch East India Company controlled the spice trade and the Dutch also established a monopoly of trade with Japan. In North America Dutch colonisation started early in the 17th century. The most important settlement, New Amsterdam, was renamed New York in 1665 shortly after its conquest by the English.

Some Dutch coins were intended for internal use but others such as the leeuwendaalder, literally "lion daadler" had a higher intrinsic value and used to finance the country's booming international trade and circulated widely in different parts of the world. It has been said that the Florentine florin and Venetian ducat were, because of their international importance, the dollars of the Middle Ages and Dutch currency became the dollar of the 17th century. In North America Dutch coins continued to be used in the formerly Dutch and other British colonies but were eventually replaced by coins minted in the Spanish colonies, and to a lesser extent Portuguese coins.

Dollars in Shakespeare

Interesting examples of the use of the word "dollar" in Britain long before the creation of the United States - in fact the English colonisation of North America had scarcely begun - can be found in two of Shakespeare's plays.

Macbeth Act I, Scene 2

The Tempest, Act II, Scene 1

The last remark by Gonzalo was, of course, a pun since "dolour" is an old-fashioned word for pain or grief, like the modern Spanish word dolor, which also means pain.

Shakespeare's use of the word "dollar" in Macbeth was anachronistic since the real Macbeth probably died in the middle of the 11th century, nearly 500 years before the first thalers were minted. Nevertheless the use of the word in Macbeth and the Tempest, both of which were first performed in about 1611, is a clear indication that the term dollar was already in use in English before the the Pilgrim Fathers set sail for America in 1620.

The Aztecs, Incas and the Spanish Empire

In addition to the treasures they melted down, the Spanish conquerors soon began to produce large quantities of silver from mines in Mexico and Peru. Most important of all were the enormous reserves they discovered at Potosi in what is now Bolivia. Ships laden with silver regularly crossed the Atlantic and Pacific Oceans. Those crossing the Atlantic were naturally bound for Spain. Others sailed west across the Pacific to China to trade silver for Chinese goods. As the Spaniards controlled the sources of most of the world's silver their coins were widely accepted, especially in places like Britain's American colonies where silver was in short supply.

The United States Dollar

During colonial times the official British coinage was in short supply and as a result the a variety of substitutes was used in Britain's American colonies, including wampum, in some of the northern colonies, and tobacco, or more conveniently, certificates for tobacco deposited in public warehouses, in Virginia. The colonists also used whatever foreign coins they could obtain. At various times in different colonies paper money was issued and disputes with the British government over this were one of the causes of the American Revolution. The rebels financed their war of independence largely by printing paper money notes that were called Continentals. By the end of the war, these had been rendered practically worthless by hyperinflation but financial prudence is a luxury in wartime. The notes had served their purpose and, with the help of their French allies, the Americans won the war.

As Spanish pesos or dollars had long been in wide circulation in North America, some of the paper money issued in some of the colonies before the war had been denominated in dollars. Other notes used British monetary units. During the war too, some Continentals were denominated in British units, others in dollars. In 1792 the newly independent United States chose the dollar, subdivided into 100 cents, as the unit of American currency in preference to the British pound.

Foreign coins were supposed to lose their status as legal tender within 3 years of the US coins coming into circulation. A new mint was established in Philadelphia and started its operations in 1794. The mint was the first purpose-built structure authorized by the United States government. However, because of a shortage of both gold and silver, in 1797 the government extended legal tender status to Spanish dollars for an indefinite period. The discoveries in California, which sparked off the Gold Rush in 1848, led to a massive increase in the production of gold coins by the mint, and in 1857 the United States finally removed legal tender status from all foreign coins. By then, although as necessary to the retail trade as ever, developments in banking meant that coins were just the small change of commerce.

British Dollars

In 1797, owing to a desperate shortage of silver coins, the Bank of England issues altered foreign coins from its reserves. Half a million pounds worth of Spanish dollars issued by King Charles IV were over-stamped with a small engraving of George III. The re-issued coins, with a value of 4 shillings and 9 pence, attracted ridicule. "Two Kings' heads and not worth a crown" was one witticism. (A 'crown' in this context meant 5 shillings, "half-a-crown", sometimes colloquially known as "half-a-dollar", being a common coin before decimalisation in 1971). A cruder, description was "the head of a fool stamped on the neck of an ass". The issue failed because over-stamping was also applied unofficially to the plentiful supplies of light or base Spanish dollars.

A few years later a more successful issue of dollars was made by the Bank of England. In 1804 Matthew Boulton, the business partner of the steam engine pioneer James Watt, was employed to erase completely the existing design on full-weight Spanish coins and stamp them as Bank of England Five Shilling Dollars.

Dollars in the British Empire and Commonwealth

Канада

A great deal of the trade of Canada was with the United States and as a result pressure grew for a switch of currency from the pound sterling to a decimal system similar to the American one. The British government agreed and the Province of Canada gradually changed over to the dollar between 1853 and 1857. Canadian dollars and cents were minted in Britain until the establishment of the Ottawa Mint in 1908.

Australia, New Zealand and the Pacific Islands

New Zealand followed Australia's lead and replaced their own pound with the New Zealand dollar in 1967. Fiji and the Solomon Islands both adopted the dollar as their national currencies. Some of the smaller island states such as Kiribati, Tuvalu and Nauru continue to use the Australian Dollar.

Африка

One of the very few former colonies in Africa to use the dollar is Zimbabwe. Some years after unilaterally declaring independence from Britain, Rhodesia replaced the Rodesian pound by the Rhodesian dollar. After majority rule was introduced the country changed its name to Zimbabwe and changed the name of its currency accordingly. South Africa still uses the rand. Most other former British colonies have adopted African names for their currencies. Kenya and Uganda use the shilling.

Карибите

In 1935 the British government introduced a new currency, the British West Indies Dollar, in many of the British colonies in the Caribbean. Previously, in some of those colonies the US dollar had circulated in addition to the pound sterling. Later, after gaining independence, the former colonies adopted their own versions of the dollar as their national currency. Of the remaining British colonies in the Caribbean, the Turks and Caicos Islands and the British Virgin Islands use the US dollar as their currency but the Cayman Islands have chosen to issue their own dollar.

Далечния изток

In the British colonies of Malaya and Singapore the official currency was the Indian rupee but the general public kept their accounts and made most of their payments, including taxes, in dollars and cents. Therefore in 1867 the public's preferences were recognised when legal tender status is given to various foreign coins such as dollars from Hong Kong, Mexico, Bolivia and Peru. Subsequently, in 1874, the British authorities in Singapore also made the Japanese yen and US dollar legal tender.

Competition was provided for these foreign coins twenty years later in 1894 when British dollars were first minted for the colonies in the Far East. Most of these "British" dollars were actually minted in Bombay in India. A much bigger step towards the replacement of the foreign dollars was taken in 1902 when the Straits Settlement (Singapore) dollar was introduced, and two years later legal tender status was withdrawn from the foreign coins.

Of course a currency does not have to be official for it to be acceptable to traders. In his reminiscences about World War II an American sailor who had served on the battleship USS Washington, described how a shipmate once bought a basket containing a live cobra at Candy on the island of Ceylon (modern Sri Lanka), then still a British colony, because he laughingly offered two "dollars Mex" (i.e. two Mexican dollars) to the young street peddler. See playing the game for his account of the incident. Even before dollars minted in Mexico became available the word "dollar," or some version of it, had been used in parts of the Far East, including Sri Lanka because of the activities of the Dutch East India Company.

Foreign Dollars in China

Not long after that, Spanish galleons laden with silver began to sail regularly from Acapulco in Mexico to Manila in the Philippines where the silver was used to buy Chinese goods such as porcelain and silk. Supplies of silver from the Americas started to dry up towards the end of the Ming dynasty and were probably a significant factor in the economic crisis China experienced at that time. Subsequently supplies picked up again as new mines were developed. After the Opium War China was forced by Britain and other countries, including France, Germany, America and Japan to open up major harbours as treaty ports and to cede land to those countries as foreign concessions. As a result a large variety of foreign silver coins, particularly Mexican dollars, circulated widely in China.

Prior to 1890 the Chinese had rarely minted precious metal coins but in that year they started to produce their own silver coins. In the early decades of the 20th century output of silver coins from Chinese mints increased but political stability prevented the complete replacement of foreign coins.

The fate of Gareth Jones, the Welsh journalist, illustrates how Mexican dollars continued to be important in China even in the 1930s. Jones had been the first person to report the terrible Soviet famine in 1933, caused by Stalin's policies. A couple of years later, in the spring of 1935, Jones travelled to Manchuria, or Manchukuo as the Japanese called the conquered province, but was captured by bandits and held for a ransom of 100,000 Mexican dollars. After 16 days in captivity he was murdered. The bandits had been coerced by the Japanese military which was holding their families hostage as it did not want Jones to expose the army's actions in Manchuria.

The successful Communist Revolution finally brought an end to the chaos of currencies that had long afflicted China.

The Dollar Sign $ - Theories of its Origins

Since the symbol is more recent than the name, and the origins of the latter are well understood, one might expect that the origins of the sign would also be known for certain particularly when the origin of the British pound sign, £, which is far older, is well-established. However that is not the case with regard to the dollar.

Perhaps this is less surprising when there has been controversy over the origin of the sign for the European euro, &euro, a currency that did not come into existence until 1999. (It has been claimed that the euro sign was invented by Arthur Eisenmenger more than a quarter of a century before the currency was introduced). Nevertheless a number of theories about the origin of the dollar symbol have been proposed.

The Dutch Daalder and the Florin Sign Theory

The United States Abbreviation Theory

The Peso Abbreviation and Piece of Eight Theories

One version of this theory is that the standard abbreviation of "peso" was simply "P", but the plural form was a large "P" with a small "s" above it and to its right. This was simplified by retaining only the upward stroke of the "P" and superimposing the "S" upon it. Hence the symbol of the dollar.

Dreyfuss, Henry Symbol source book : an authoritative guide to international graphic symbols. New York : McGraw-Hill, 1972.

If the peso abbreviation theory is the correct one why is the US dollar sign sometimes written with two vertical strokes? A possible explanation is that the best known Spanish Peso coin had two pillars engraved on the reverse side to symbolise the "Pillars of Hercules" at Gibraltar and the words "Plus Ultra" indicating that beyond the Pillars of Hercules there were other lands. That coin was called the Pillar Dollar in the British colonies in North America and the two pillars may have become the two strokes in the Dollar sign.

For brief information on the "Pillar Dollar" see:

Nussbaum, Arthur A history of the dollar. New York : Columbia U.P., 1957.

There is another version of the theory linking the sign to the Spanish peso. As mentioned earlier the peso was subdivided into eight reals, hence the name piece of eight. This was represented as P8 or /8/. Eventually it became customary to write the oblique strokes across the figure 8. In the past precious metal coins were sometimes split into pieces to provide small change. The use in America of the expression two bits for 25 cents is a legacy of this since if a Spanish dollar or peso or piece of eight was split into quarters each part would consist of two of the original eight pieces or reals.

The 8 with two strokes became a letter S with two strokes since S looks like an 8 that has been split, as when a peso was broken to provide change in reals. Eventually a further simplification was introduced by dropping one of the strokes.

The Potosi Mint Mark Theory

The Shilling Abbreviation Theory

Until 1971 when Britain divided the pound into 100 (new) pennies and abandoned the old sub-units, two different methods of representing the shilling were used one was simply the letter с and the other was the oblique slash / which is also known as a solidus, the name of the Roman coin from which the shilling is derived. Actually the slash or solidus was used to separate shillings from pence when sums of money were written down, e.g. 4/6 for four shillings and sixpence. (For an amount consisting of an integral number of shillings a dash indicated zero pence, e.g. 3/- for three shillings).

If you make the slash or solidus vertical and combine it with the S you end up with $ - the dollar sign.

It may seem strange that having thrown off British rule and rejected the British pound in favour of the Spanish dollar, the Americans should adopt a symbol based on the abbreviation for the British shilling but during colonial times they had used British units for financial calculations even when they used substitutes, such as the Spanish dollar, as currency. Even today Americans still often refer to cents като пенита.

Furthermore, shillings had been produced in the colonies without authorisation from the British authorities. In 1652 John Hall set up a private mint in Massachusetts and produced coins known as pine tree shillings because of the picture of a pine tree stamped on them. His mint was forced to close in 1684, but because of it the word shilling would still have carried patriotic connotations a century later.

The Portuguese Cifrão Theory

The Hand Counted Paper Theory

The Slavery Theory

Slaves constituted a store of wealth and as a result the abbreviation for slaves that slave-owners used in their account books came to represent money.

This seems like the kind of explanation that would be popular with conspiracy theorists. It does not seem to be very popular in printed sources, at least not in English language ones, but I (Roy Davies) have seen it on the Internet and was also told it by someone who said he had heard it from a Latin-American economist and an American history professor.

Other Websites on the Dollar Sign
Foreign Translations of this Web Page

Немски Das Wort "Dollar" und das Dollarzeichen $ translation by Philip Egger.

Kazakh Cөз «доллар» және доллар белгісі $ The translation was made by Rauan Akhmetov, of Feelgrafix team.


Гледай видеото: 10 самых больших городов Великобритании (Август 2022).