Историята

История речник


Coronelismo

Терминът обозначава политическите и социалните навици на местните началници, наречени полковници. Корените му са свързани с патриархалната традиция и старата земеделска структура, съществуваща в страната от древни времена. Така наречените полковници упражняваха абсолютно господство над домакинствата, които живееха на или зависеха от земята си за оцеляване. Исторически те започнаха да се появяват с Националната гвардия, създадена през 1831 г. Тогава командването на тези милиции отговаряше на местните вождове, собственици на големи имения и политическа власт. До ден днешен, според анализаторите, може да се види тяхното въздействие на националната сцена, с контрола на определени региони от местните лидери и цяла мрежа от фаворитизъм и корупция, които ги свързват в различни сфери на публичната администрация.

Предложения за други думи…

Военен режим

политеизъм

обединение

монотеизъм

Заглавия на благородството

Традиционни общности

труд

Наредби за афонсин


Видео: История китайского поселка Речник (Септември 2021).