Историята

История речник


Права на гражданство

Права, гарантирани за всички хора в демократичното общество. Те, наред с други, са: равенство на всички пред закона; свобода на мненията и убежденията; право на образование; свобода за идване и заминаване; право на физическа цялост; свобода на печата; право на политическо участие; свобода на сдружаване; право на работа; и т.н. Понастоящем тези права са гарантирани в Бразилия от Конституцията от 1988 г.

Предложения за други думи…

тоталитаризма

популизъм

либерализъм

състояние

федерация

традиция

бюджет

Протестантска реформация


Видео: История китайского поселка Речник (Септември 2021).