Историята

История речник


Федерация

Това е форма на организация, при която държавата се формира от автономни звена. В този случай политическата власт се разделя между централното и провинциалните или държавните правителства. В момента най-нагледният пример за федерация са САЩ. Тази страна е формирана през 1776 г. в резултат на политически съюз на независими държави, които заедно образуват висша държавна единица, тоест федерация. Всяка от тези държави има своя конституция. Някои от тях, например, узакониха смъртното наказание като наказание за определени престъпления. Други държави не допускат това наказание в законодателството си.

Предложения за други думи…

сатрапии

Месиански движения

Продължителност на живота

Устойчиво общество

Гражданска война

Организирана престъпност

Концентрационни лагери

аболиционизъм


Видео: История китайского поселка Речник (Октомври 2021).