Историята

История речник


Доктрина

Този термин претърпя големи промени в значението си във времето. На латински език доктрината означава преподаване на определена област на знанието, преподаване на даден предмет. С течение на времето обаче той се разбра като съвкупност от теории, понятия и принципи, които ръководят познание, политическа идеология, религия и други. В политическата доктрина си струва да се спомене американският случай, където терминът се използва за обозначаване на политическата линия, която да бъде последвана от конкретно правителство, например, доктрината Монро, която се състоеше от максималната Америка за американците; и доктрината Буш, която предвижда - в името на сигурността на американското общество - превантивни мерки вътрешно и външно.

Предложения за други думи…

мамилюк

господство

Съвременна епоха

изключване

Студената война

либерализъм

интелектуален

Съвет на Трент


Видео: История китайского поселка Речник (Септември 2021).