Историята

История речник


Права на човека

По някакъв начин те са същите като правата на гражданство. Може би разликата между тях е само една от акцентите. Докато правата на гражданство подчертават свободата и равенството като решаващи елементи за политическото участие, правата на човека са насочени към защита и утвърждаване на целостта и достойнството на хората и социалните групи. Защитата на околната среда също е част от правата на човека днес. Правата на човека включват граждански, политически и социални права, считани за съществени, за да може човек да живее достойно. Те, наред с други, са: свобода да идват и да отиват; право на поверителност; неприкосновеността на дома и тайната на кореспонденцията; право на глас; политическа и религиозна толерантност; зачитане на културните и етническите различия между различните човешки групи; право на образование и здраве, гарантирано от държавата. Правата на човека са противопоставени на всички видове дискриминация, независимо дали са основани на пол, раса, възраст, физическо или психическо състояние, цвят, социален произход и т.н. Те също се противопоставят на изтезания, произволен арест на хора и всяко физическо, морално или политическо насилие срещу лица.

Предложения за други думи…

инквизиция

придворен

Мирна конференция

тиран

coronelismo

цивилизация

геноцид

тоталитаризма


Видео: История китайского поселка Речник (Септември 2021).