Историята

История речник


Учредително събрание

Държавен орган, съставен от представители, избрани от гражданите да изготвят и одобрят конституция. В някои случаи Учредителното събрание се разпуска скоро след приемането на Конституцията. В други тя е избрана не само да изготви конституцията, но и да продължи да функционира като постоянна законодателна власт, разделена най-вече на Камарата на представителите и Сената. В последния случай той се нарича Учредителен конгрес. Настоящата конституция на Бразилия е изготвена от Учредителен конгрес, избран през 1986 г., и влиза в сила от 1988 г.

Предложения за други думи…

Основни църковни общности (CEBs)

Парламентарна анкетна комисия (CPI)

нацизъм

Мирна конференция

Контрареформация

Стара епоха или античност

прокурор

interventor


Видео: История китайского поселка Речник (Септември 2021).