Историята

История речник


Институционален акт

Укази, издадени през периода на военния режим в Бразилия, който започна с преврата от 1964 г. и продължи до 1985 г. Това е един от основните инструменти, използвани от председателстващите генерали за управление на страната, заобикаляйки демократичните институции. Така те доведоха до правомощия, които надвишават установените от Конституцията. Един от най-трудните институционални актове беше номер пет - AI-5. За разлика от предишните, той нямаше срок за изчезване и разширяваше властта на председателстващите генерали, намаляваше прерогативите на Националния конгрес и създаваше необходимите условия за извършване на сурови репресии на опозицията. Чрез ИИ бяха установени косвени избори за ключови изпълнителни длъжности, включително президент; създадени са условия за спиране на политически и граждански права; подчиняват законодателната и съдебната власт на изпълнителната власт, наред с други мерки.

Предложения за други думи…

Основни църковни общности (CEBs)

праистория

популизъм

Децентрализация на властта

анархистите

федерация

Кейп Маршрут

комунизма


Видео: История китайского поселка Речник (Септември 2021).