Историята

История речник


Средновековие

Средновековието, известно още като Средновековният период, съответства на периода на европейската история, който започва с разпадането на Западната Римска империя и завършва през 19 век. XV. Основните белези на Средновековието бяха пристигането на варварските (германски) народи, укрепването на феодализма и разширяването на християнството.

Предложения за други думи…

сунити

cangaço

федерация

светски

спекулант

Гражданска война

Модерна епоха

Основни църковни общности (CEBs)