Историята

История речник


Империализъм

Политика на разширяване и териториална и / или икономическа област на една държава или хора над друга. Въпреки че има няколко случая на империалистическа политика, като тази на древния Рим, в контекста на историята, тя се отнася до политиката на индустриализираните страни през целия 19-ти век, което води главно до управлението на Африка и Азия. Процесът на деколонизация след Втората световна война бележи края на това събитие. Някои теоретици обаче възприемат приемственост на империализма в правителствената политика на САЩ, което води до териториално господство и разширяване на ценностите на това общество.

Предложения за други думи…

Върховенство на закона

плебисцит

буржоазия

праистория

конституция

Ренесанс

глобализацията

светски


Видео: История китайского поселка Речник (Декември 2021).