Историята

История речник


Съвременност

Термин, който може да се използва за определяне на момент от световната история или мироглед, свързан с идеали за прогрес и развитие, важни ценности за изграждането на индустриалното общество. Предполага преди всичко съществуването на новото, в ущърб на това, което се счита за старо или старо. Така тя носи идеята за преодоляване, за постоянно усъвършенстване. Значението на тази идеология може да се види в най-различни събития от най-новата история. В Бразилия, например, градските реформи бяха поставени като начин бразилското общество да навлезе в модерността, изоставяйки следите от ерата на робството. Това дори означаваше преодоляване на най-вкоренените народни навици, което води до дискриминация на различни поведения.

Предложения за други думи…

Контрареформация

зидария

Организирана престъпност

неолиберализма

Стара епоха или античност

господство

цивилизация

Държава на обсада

List of site sources >>>


Видео: История китайского поселка Речник (Януари 2022).