Историята

История речник


Съвременност

Термин, който може да се използва за определяне на момент от световната история или мироглед, свързан с идеали за прогрес и развитие, важни ценности за изграждането на индустриалното общество. Предполага преди всичко съществуването на новото, в ущърб на това, което се счита за старо или старо. Така тя носи идеята за преодоляване, за постоянно усъвършенстване. Значението на тази идеология може да се види в най-различни събития от най-новата история. В Бразилия, например, градските реформи бяха поставени като начин бразилското общество да навлезе в модерността, изоставяйки следите от ерата на робството. Това дори означаваше преодоляване на най-вкоренените народни навици, което води до дискриминация на различни поведения.

Предложения за други думи…

Контрареформация

зидария

Организирана престъпност

неолиберализма

Стара епоха или античност

господство

цивилизация

Държава на обсада


Видео: История китайского поселка Речник (Септември 2021).