Историята

История речник


Баптистерията

(от латински: baptisterium) е специфично място за кръщение сред християните. В християнската архитектура е отделна структура от централния план на църквата, която служи за увиване и гарниране на шрифта. Това може да бъде вградено в тялото на църквата или катедралата и снабдено с параклис и олтар. В първите дни на християнството катехумените са били инструктирани и тайнството на кръщението е било администрирано при баптистерията. Ритуалите, извършвани в кръщелницата, се променят във времето и варират в зависимост от религиозната изповед на кръщаването.

Предложения за други думи…

Версайски договор

капитализъм

абсолютизъм

Икономически активно население (PEA)

Учредително събрание

гражданство

таласократия

Институционален акт


Видео: История китайского поселка Речник (Декември 2021).