Историята

Дойчланд е въведен в експлоатация, 1933 г.


Дойчланд е въведен в експлоатация, 1933 г.

Тук виждаме церемонията по въвеждане в експлоатация на тежкия крайцер Deutschland на 1 април 1933 г. От оригиналния надпис не е напълно ясно кой от тези кораби всъщност е Deutschland - корабът на заден план е един от трите кораба от клас Deutschland, но церемонията очевидно се случва на кораба на преден план.

List of site sources >>>