Историята

Кой съм аз (продължение)


Документи, които разказват вашата история

Има няколко документа, които помагат да се знае историята на всеки от тях, като медицинското досие на новороденото, картата за ваксинация и акта за раждане.

Актът за раждане например съдържа много информация. Освен че е документ за самоличност, това е първата гаранция за гражданство и права на всички бразилци. Забележка:

Освен писмени документи, снимки и видеоклипове също са важни исторически източници. Те показват събития и моменти от живота ви, историята ви, както и тези на вашето семейство. Освен това е възможно да се наблюдава начина, по който са се обличали, държали се и са живели.

Всяко семейство има своя история

Много хора са част от нашето семейство: баби и дядовци, чичовци, братовчеди и т.н. За да разберем как се е формирало нашето семейство, можем да организираме a родословно дърво, схема, в която се появяват нашите предци, тоест имената на нашите баби и дядовци, родители, братя и сестри и други роднини. Също така по-добре можем да видим отношенията между членовете на семейството.

List of site sources >>>