Историята

Каролингско изкуство


Изкуството беше силно повлияно от гръцката, римската и византийската култура. Забележителни са изграждането на дворци и църкви. Илюминациите (малки книги с много илюстрации, със златни акценти) и реликвии (контейнери, украсени за съхраняване на свещени реликви) също бележат този период.


Осветлението на Карл Велики е коронясано от папа Лъв III (година 800)


мощехранителница

Отслабване на империята

Карл Велики умира през 814 г. Той е наследен от сина му Луис Благочестив, който управлява до 840 г. Синовете на Луис оспорват три години наследяването на империята. През 843 г. с Договора от Верден Каролингската империя е разделена на три отделни кралства, като западната част е Шарл Плешивият; източната част към Луис Германик; и централната част към Lothair.


Източник: //www.juserve.de/rodrigo/atlas%20historico/atlas%20historico.html

Разпадането на Каролингската империя сложи край на опита за обединение на Западна Европа под командването на един единствен християнски монарх.

Каролинската империя днес

Каролинската империя съответства на териториите на Франция, Белгия, Холандия, Германия, Швейцария, Австрия, Унгария, Словакия и Чехия, както и териториите на Северна и Централна Италия, част от Испания и северния полуостров Балкан.