Историята

Хронологичен списък на световните войни и конфликти


Древен Рим

  Самнитските войни (343 - 290 г. пр.н.е.)
 • Първа Пуническа война (264 - 241 г. пр.н.е.)
 • Втора Пуническа война (218 - 202 г. пр.н.е.)
 • Трета Пуническа война (149 - 146 пр.н.е.)
 • Македонските войни (215 - 168 г. пр.н.е.)
 • Гражданска война Сула (82 - 81 г. пр.н.е.)
 • Галийски войни (58 - 50 г. пр. Н. Е.)
 • Римско нашествие на Британските острови (43)
 • Войната за три кралства в Китай (220 - 265)
 • Войната на осемте принца (291 - 306)


Пунични войни, конфликтът между римляни и картагенци.


Видео: Кодът на пирамидите, - Съвършеният човек (Септември 2021).