Историята

Хронологичен списък на световните войни и конфликти


Следва списък на световните войни и конфликти, изброени хронологически от древността до наши дни.

Под война се разбира въоръжен конфликт между две или повече държави или независими образувания.

Древна Гърция

Древен Рим

Средновековие и Ренесанс

16-ти до 19-ти век

20 век

21 век


Видео: Кодът на пирамидите, - Съвършеният човек (Септември 2021).