Историята

Персийска цивилизация


Персийската цивилизация е била една от най-значимите цивилизации от древността. Персия се е намирала източно от Месопотамия, на голямо плато, където сега съответства на Иран, разположено между Персийския залив и Каспийско море. За разлика от съседните региони, тя имаше малко плодородни райони. Тази цивилизация се заселила на територията около 550 г. пр.н.е.

Чрез Кир, който бил персийски принц, той поел управлението на Царството на Средновековието и по този начин започнал формирането на успешно царуване, продължило около двадесет и пет години. През този период този талантлив император завладява и царството на Лидия, Финикия, Сирия, Палестина, гръцките райони на Мала Азия и Вавилон.

Процесът на разширяване, иницииран от Кир, е продължен от действието на император Дарий, който доминира над равнините на Инд и Тракия. На този етап, предвид големите пропорции, поети от персийската територия, Дарий направи възможно подреждането на гениална административна реформа. От ръцете на Дарий персийските владения бяха разделени на сатрапии, подразделения на територията, която ще се администрира от сатрап.

Персийски


Мозайка, представляваща персийските армии.

Платото на Иран, планински и пуст район, източно от плодородния полумесец, между Месопотамия и Индия, е било населено от мидийците и персите.

Отначало персите били доминирани от страхове. Тази ситуация ще се обърне около 550 г. пр. Н. Е. По онова време, под командването на Кир, персите доминирали страховете и дошли да контролират региона.

Персите завладяват и други народи, живеещи в близост до Иранското плато, налагайки една и съща администрация на всички. В крайна сметка те изградиха огромна империя. Нейната територия обхваща Мала Азия, Месопотамия и част от Централна Азия.

Тези домейни ще бъдат допълнително разширени в правителствата след Кир: Камбизи завладяват Египет през 525 г. пр.н.е. Дарий I доминираше в Азия до долината на река Инд, а също и в малка част от Европа, където бяха разположени някои гръцки колонии.

Дарий и по-късно неговият наследник Ксеркс все още се опитват да завладеят региона на днешна Гърция, но не успяват. През 330 г. пр. Н. Е. Персийската империя е завладяна от Александър Велики от Македония.

Формирането на Персийската империя

Кир открива така наречената Персийска империя. С увеличаването на населението се появи необходимостта от географска експанзия.

Кир Велики (560-530 г. пр. Н. Е.) Става цар на мидийците и персите, след като завладява Екбатана и детронира Астиаги (555 г. пр.н.е.). Той покори и Вавилон (539 г. пр. Н. Е.). Империята се простирала от Хелеспонт до границите на Индия.

Кир не забраняваше родните вярвания на завладените народи. Тя предостави известна автономия на висшите класове, които управляваха областите, доминирани от Персия, но на свой ред поискаха мъже за своята армия, храна и ценни метали. Кир умира през 529 г. пр.н.е.

Камбис, син и наследник на Кир, започва труден военен поход срещу Египет през 525 г. пр. Н. Е., Окончателно победен от персите в битката при Пелуса. По това време Персийската империя обхваща Каспийско море, Черно море, Кавказ, голяма част от източното Средиземноморие, пустините на Африка и Арабия, Персийския залив и Индия. Камбиз имал намерение да разшири домейната си до Картаген, но не успял да следва този план поради жестока вътрешна борба за власт.

Борбата за власт продължи и след смъртта на Камбис. Дарий, далечен роднина на Камбис, се съюзил със силни сектори на благородството, завзел престола и въвел нова ера в персийската история.


Кир Велики (персийски император)

Организацията на империята

Народите, доминирани от персите, можеха да запазят своите обичаи, законите си, религията и езика си. Но от тях се изискваше да плащат данъци и да служат на персийската армия.

Дарий се стреми да организира империята, като я раздели на провинции и назначи хора, на които се довери да ги управлява. За да се улесни комуникацията между провинциите, са построени няколко пътища, включително Кралския път. Дълъг повече от 2000 километра, този път свързваше градовете Суза и Сардис. Минавайки покрай него бяха кралската поща, армията и пазарните кервани.

Богатството за подпомагане на тази огромна империя беше осигурено от безплатни селяни, които живееха в общности и плащаха данъци на императора. Имаше и робски труд, но повечето работници не спадаха към тази категория.


Видео: Древните елини и войната. Гръко-персийски войни и Пелопонеска война- История 5 клас. academico (Септември 2021).