Историята

Тринадесетгодишна война


Великата война или тринадесетгодишната война (1593/1606) е една от безбройните войни между Хабсбургската монархия и Османската империя, възникнали след битката при Мохач.
Участници във войната са Влахия, Хабсбургите, Трансилвания, Молдова (с помощта на Свещената Римска империя, Ферара, Тоскана, Мантуя и Папските държави) и Османската империя.
Войната започва на 29 юли 1593 г., когато османската армия при Синан паша започва военна кампания срещу Хабсбургската монархия и продължава до битката при Керест или Серест на 24-25 октомври 1596 г., завършваща мира на Зитваторок на 11 ноември 1606г.

Войната се провежда, особено в Кралска Унгария (днес южна Словакия), Османската империя (разположена главно в Задунайбия и днешна Хърватия) и южна днешна Румъния. Последната фаза на войната (1604 - 1606) съответства на въстанието на Стивън Боцкой.


Видео: Втората световна война в цветове по Viasat History (Септември 2021).